Work > Installs

Jenn 2
Stoneware
2023
Jenn.ne.se.pais
Stoneware
2023
Freehair Salon 2
Stoneware
2023
Freehair Salon
Stoneware
2023
The Suki Shoppe
Stoneware
2023
Sloan Ryann 2
Stoneware
2023
Sloan Ryann
Stoneware
2023
Henry Tile Wallhanging
Stoneware, Oak Frame
2022
Various Sculptures
Stoneware
2022
Various Vases
Stoneware
2022
Duo
Stoneware
2022
Chain Cylinder Vase
Stoneware
12" x 8"
2021